fbpx
Menu Zamknij

Polityka prywatności

Ez az adatvédelmi szabályzat leírja, hogyan kezeljük az Önre vonatkozó információkat, beleértve a személyes adatokat és a cookie-kat, azaz a „sütiket”.


1. Általános információk

 1. Ez a szabályzat a Weboldalra vonatkozik, amely a következő url alatt működik: garageking.hu.
 2. A szolgáltatás üzemeltetője és a személyes adatok kezelője: Garageking s.a Új Hal 151
 3. Az üzemeltető e-mail címe: garagekinghu@gmail.com
 4. Az Üzemeltető az Ön személyes adatainak kezelője az Ön által a Weboldalon önkéntesen megadott adatok tekintetében.
 5. A Szolgálat a személyes adatokat a következő célokra használja fel:
  • Az űrlapon keresztül érkező megkeresések kezelése
  • A kért szolgáltatások nyújtása
 6. A szolgáltatás a felhasználókról és viselkedésükről szóló információk megszerzésével kapcsolatos feladatokat a következő módokon látja el:
  1. Az űrlapokon önkéntesen megadott adatokon keresztül, amelyek bekerülnek az Üzemeltető rendszereibe.
  2. Sütik (ún. „cookie-k”) tárolásával a végberendezéseken.

2. Az üzemeltető által alkalmazott kiválasztott adatvédelmi módszerek

 1. A bejelentkezési és személyes adatok beviteli oldalai az átviteli rétegben védettek (SSL tanúsítvány). Ez biztosítja, hogy a weboldalon megadott személyes és bejelentkezési adatok titkosítva legyenek a felhasználó számítógépén, és csak a célszerveren legyenek olvashatók.
 2. Az adatbázisban tárolt személyes adatok olyan módon vannak titkosítva, hogy csak az Üzemeltető kulcs birtokosai tudják azokat olvasni. Így az adatok védettek abban az esetben, ha az adatbázist ellopják a szerverről.
 3. Az Üzemeltető rendszeresen megváltoztatja az adminisztrációs jelszavakat.
 4. Az adatok védelme érdekében az Üzemeltető rendszeresen biztonsági másolatokat készít.
 5. Az adatvédelem fontos eleme az Üzemeltető által a személyes adatok feldolgozására használt valamennyi szoftver rendszeres frissítése, ami különösen a szoftverkomponensek rendszeres frissítését jelenti.

3. Hosting

 1. A szolgáltatás az üzemeltető szerverein van elhelyezve (technikailag fenntartva): cyberFolks.pl.

4. Az Ön jogai és további információk az Ön adatainak felhasználásáról

 1. Bizonyos helyzetekben az Adatkezelő jogosult az Ön személyes adatait más címzetteknek továbbítani, ha ez az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez vagy az Adatkezelőre háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Ez a címzettek ilyen csoportjaira vonatkozik:
  • az ügyintézőnek marketingszolgáltatásokat nyújtó vállalatok
 2. Az Ön személyes adatait az Adatkezelő legfeljebb annyi ideig kezeli, amennyi a külön jogszabályokban meghatározott kapcsolódó tevékenységek (pl. könyvelés) elvégzéséhez szükséges. A marketingadatok tekintetében az adatokat legfeljebb 3 évig kezelik.
 3. Ön jogosult arra, hogy kérje a rendszergazdától:
  • hozzáférés az Önre vonatkozó személyes adatokhoz,
  • helyesbítés,
  • törlés,
  • az adatkezelés korlátozása,
  • és az adatok hordozhatósága.
 4. Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a 3.3. c) pontban megjelölt adatkezelés ellen a személyes adatainak az Adatkezelő által követett jogos érdekből történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, azzal, hogy a tiltakozáshoz való jog nem gyakorolható, ha az adatkezelésnek olyan jogos indokai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, különösen követelések előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.
 5. Az Adatkezelő intézkedései ellen panasszal lehet élni a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél, ul. Stawki 2, 00-193 Varsó.
 6. A személyes adatok megadása önkéntes, de a Szolgáltatás működéséhez szükséges.
 7. Önnel kapcsolatban automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást is, a megkötött szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása és az Adatkezelő által végzett közvetlen marketing céljából kerülhet sor.
 8. Az adatvédelmi jogszabályok értelmében személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokból. Ez azt jelenti, hogy nem küldjük őket az Európai Unión kívülre.

5. Az űrlapokon szereplő információk

 1. A szolgáltatás a felhasználó által önkéntesen megadott információkat gyűjti, beleértve a személyes adatokat is, amennyiben azokat megadta.
 2. A szolgáltatás képes elmenteni a kapcsolati paraméterekre vonatkozó információkat (időbélyegző, IP-cím).
 3. A weboldal bizonyos esetekben olyan információkat tárolhat, amelyek segítségével az űrlapon szereplő adatokat az űrlapot kitöltő felhasználó e-mail címéhez kapcsolhatja. Ebben az esetben a felhasználó e-mail címe az űrlapot tartalmazó oldal url-jén belül jelenik meg.
 4. Az űrlapon megadott adatokat az adott űrlap funkciójából adódó célból dolgozzuk fel, pl. szolgáltatási kérelem vagy értékesítési kapcsolatfelvétel feldolgozása, szolgáltatások regisztrációja stb. céljából. Az űrlap kontextusa és leírása minden alkalommal egyértelműen tájékoztatja Önt arról, hogy mire használják.

6. Rendszergazda naplók

 1. A weboldalon a felhasználói viselkedéssel kapcsolatos információk naplózásra kerülhetnek. Ezeket az adatokat a weboldal adminisztrációjához használjuk.

7. Alapvető marketingtechnikák

 1. Az üzemeltető a weboldal forgalmának statisztikai elemzését a Google Analytics (Google Inc., székhelye: USA) segítségével végzi. Az üzemeltető nem továbbít személyes adatokat a szolgáltatás üzemeltetőjének, csak anonimizált információkat. A szolgáltatás a felhasználó végberendezésén cookie-k használatán alapul. A Google hirdetési hálózat által gyűjtött, a felhasználói preferenciákra vonatkozó információk tekintetében a felhasználó a következő eszközzel megtekintheti és szerkesztheti a cookie-kból származó információkat: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Az Üzemeltető remarketing technikákat alkalmaz, hogy a reklámüzeneteket a felhasználó weboldalon tanúsított viselkedéséhez igazítsa, ami azt az illúziót keltheti, hogy a felhasználó személyes adatait a felhasználó nyomon követésére használják, de a gyakorlatban az Üzemeltető nem továbbít személyes adatokat a reklámszolgáltatóknak. Az ilyen tevékenységek technológiai előfeltétele, hogy a cookie-k engedélyezve legyenek.
 3. Az üzemeltető a Facebook pixelt használja. Ez a technológia biztosítja, hogy a Facebook (Facebook Inc., USA) tudja, hogy egy nála regisztrált személy használja a Weboldalt. Az Üzemeltető nem továbbít további személyes adatokat a Facebooknak. A szolgáltatás a felhasználó végberendezésén cookie-k használatán alapul.

8. Információk a sütikről

 1. A weboldal sütiket használ.
 2. A sütik (ún. „cookie-k”) olyan informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyeket a Szolgáltatás igénybe vevőjének végberendezése tárol, és amelyek a Weboldalon való használatra szolgálnak. A sütik általában tartalmazzák a weboldal nevét, ahonnan származnak, az időt, amikor a végberendezésen tárolódnak, valamint egy egyedi számot.
 3. Az a szervezet, amely cookie-kat helyez el a Szolgáltatás igénybe vevőjének végberendezésén és hozzáfér a cookie-khoz, a Szolgáltatás üzemeltetője.
 4. A sütiket a következő célokra használjuk:
  1. a Weboldal felhasználójának munkamenetének fenntartása (a bejelentkezés után), amelynek köszönhetően a felhasználónak nem kell a Weboldal minden egyes aloldalán újra megadni a bejelentkezési adatait és jelszavát;
  2. a fentiekben az „Alapvető marketingtechnikák” alatt meghatározott célok elérése érdekében;
 5. A Weboldal két fő sütitípust használ: „munkamenet” (session cookie-k) és „állandó” (persistent cookie-k). A „munkamenet” cookie-k olyan ideiglenes fájlok, amelyek a Felhasználó végberendezésén tárolódnak, amíg a Felhasználó ki nem jelentkezik, el nem hagyja a weboldalt vagy ki nem kapcsolja a szoftvert (webböngészőt). A „tartós” cookie-k a cookie-k paramétereiben meghatározott ideig vagy a Felhasználó általi törlésig tárolódnak a Felhasználó végberendezésén.
 6. A webböngésző szoftver (webböngésző) általában alapértelmezés szerint lehetővé teszi a sütik tárolását a Felhasználó végberendezésén. A Weboldal felhasználói megváltoztathatják az erre vonatkozó beállításaikat. Az internetes böngésző lehetővé teszi a sütik törlését. Lehetőség van a sütik automatikus letiltására is A részletekért kérjük, olvassa el az internetes böngésző súgóját vagy dokumentációját.
 7. A sütik használatának korlátozása befolyásolhatja a Weboldalon elérhető funkciók egy részét.
 8. A Szolgáltatás igénybe vevőjének végberendezésében elhelyezett sütiket a Szolgáltatás üzemeltetőjével együttműködő szervezetek, különösen vállalatok is használhatják: Google (Google Inc., székhely: USA), Facebook (Facebook Inc., székhely: USA), Twitter (Twitter Inc., székhely: USA).

9. A sütik kezelése – hogyan adjuk meg és vonjuk vissza a hozzájárulást a gyakorlatban?

 1. Ha nem szeretne sütiket kapni, megváltoztathatja böngészője beállításait. Kijelentjük, hogy a hitelesítési folyamatokhoz, a biztonsághoz, a felhasználói beállítások fenntartásához elengedhetetlenül szükséges cookie-k letiltása megnehezítheti, szélsőséges esetben pedig lehetetlenné teheti a weboldalak használatát.
 2. A cookie-beállítások kezeléséhez válassza ki az Ön által használt webböngészőt az alábbi listából, és kövesse az utasításokat:

  Mobil eszközök: